Prezentare instituție

Principalele obiecte de activitate…

  • Gospodărirea durabilă a resurselor de apă în spațiul hidrografic Jiu-Dunăre.
  • Implementarea Directivelor Europene pentru atingerea  “stării bune” a apelor in spațiul hidrografic Jiu-Dunăre.
  • Cunoașterea, conservarea și protecția resurselor de apa.
  • Apărarea împotriva inundațiilor.
  • Exploatarea și întreținerea lucrărilor de gospodărire a apelor.
  • Avertizarea utilizatorilor de apa și a autorităților administrației publice locale despre pericolul producerii unor poluări accidentale.
  • Asigurarea dezvoltării unitare a infrastructurii în domeniul gospodăririi apelor, prin realizarea unor obiective de interes public național, constând în surse noi de apa și lucrări de apărare împotriva inundațiilor.
  • Asigurarea serviciilor de gospodărire a apelor la nivelul solicitărilor.
  • Informarea publicului despre problemele apei și ale protecției mediului.

DESPRE NOI