Relații cu presa / mass-media

Compartimentul Relaţii Presă
Camelia Bărbuţu
Purtător de cuvânt
Tel: 0748101873
Fax:0251/425124
E-mail: camelia.barbutu@rowater.ro;
           biroupresa.abajiu@gmail.com