Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevazute de acte normative