Broșuri de prezentare

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în parteneriat cu Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR) dezvoltă, cu sprijinul Băncii Mondiale, proiectul ”Întărirea capacității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor 2 și 3 ale ciclului II al Directivei Inundații 2007/60/CE -SIPOCA 734”, pe scurt ROFLOODS. ​

Specialiștii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și cei ai Administrației Naționale „Apele Române” au identificat, în cadrul celor două cicluri de implementare a Directivei de Inundații, 511 zone cu potențial risc de inundații corespunzătoare unei lungimi de circa 20.000 de km de sectoare de râuri.

Astfel, până în prezent:

  • s-au efectuat măsurători topobatimetrice;
  • s-a completat modelul numeric la terenului;
  • s-au colectat informații privind pagubele potențiale. Acestea stau la baza realizării modelărilor hidraulice și elaborării hărților de hazard și de risc la inundații.
  • s-a demarat etapa de screening tehnic pentru întocmirea noilor Planuri de Management al Riscului la Inundații pentru următorii 6 ani.

Planurile de Management al Riscului la Inundații elaborate în baza hărților de hazard și de risc la inundații pentru cele 11 Administrații Bazinale de Apă sunt documente strategice care vor conține lista măsurilor de management al riscului la inundație și vor fi corelate cu responsabilitățile tuturor autorităților implicate conform Strategiei de management al Riscului la Inundații aprobate în plan legislativ. De asemenea, acestea vor constitui instrumente de lucru pentru autoritățile locale și centrale și vor avea un rol impotant în asigurarea dezvoltării urbanistice viitoare.​