Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani

Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani

Adresă: str.Dănuțoni nr.2 Aninoasa, judetul Hunedoara

Telefon centrală: 0354-880771
Telefon/Fax: 0354-880667

Telefon mobil: 0729300541

Telefon fix(fax)/mobil Hidrologie:  0354-881844  / 0726154330

Email: shpetrosani@shpe.daj.rowater.ro

Responsabil petitii: Mariana Vasioni – E-mail:mariana.vasioni@shpe.daj.rowater.ro

DESPRE NOI