Despre noi

Date generale jud. Dolj :

– suprafata totala : 7414 kmp

– lungime curs de apa codificat : 1795 km

– populatie : 744 243 locuitori

Organizare SGA Dolj:

– Administrare lucrari, cadastru, apărare împotriva inundatiilor

– Administrare Resurse de Apa

– Birou Contabilitate, Comercial, Aprovizionare, Administrativ

– Statie Hidrometrica

– Formatii de lucru :

– Baraj-Dragaj Isalnita

– Scaesti

– Robanesti

– Craiova

– Giurgita

– Brabova

Formatia Intretinere, Reparatii, Interventii C-tii Hidrotehnice

 

BIROUL ADMINISTRARE RESURSE DE APA

Personal :

1 – studii superioare

2 – studii medii

Activitate :

• actiuni atat pentru cunoasterea resurselor de apa, folosirea rationala si protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii , cat si pentru asigurarea unor servicii de calitate in conformitate cu prevederile contractelor incheiate cu utilizatorii de apa;

• actiuni de verificarea , indrumarea si culegerea de date sub toate aspectele care intereseaza gospodarirea apelor din punct de vedere calitativ si cantitativ la toate folosintele de apa;

• constituirea si tinerea la zi a fondului de date de gospodarire a apelor : validarea , prelucrarea si stocarea tuturor informatiilor obtinute , precum si a celor transmise de alte compartimente de specialitate si de la utilizatorii ;

• fundamentarea contractarii de catre utilizatori a servciilor de gospodarire a apelor;

• actiuni pentru aplicarea prevederilor Legii Apelor nr.107 / 1996 modificata si aprobata de Legea 310 / 2004;

• fundamentarea tehnica si eventual sustinerea in instanta a divergentelor si/sau a litigiilor rezultate din activitatea de contractare , de urmarire a realizarilor prevederilor acestora si de aplicare a penalitatilor pentru abateri de la regimul de prelevare si de evacuare din / in surse;

• executii de programe privind informatizarea activitatii de gospodarirea apelor ;

• actiuni de colaborare tehnico-stiintifica si dupa caz de participare la actiuni stabilite prin acorduri bilaterale si altele ;

• inspectii tematice impuse de autoritatea centrala de gospodarirea apelor efectuate in colaborare cu alte autoritati publice ;

• elaborarea programelor de gospodarire a apelor si a sintezelor bazinale privind folosirea si protectia resurselor de apa:

Planul de folosire a apelor in perioadele hidrologice normale si de evacuare a apelor uzate

Raport privind stadiul relizarii lucrarilor de alimentare cu apasi epurarea apelor uzate

Sinteza privind calitatea apelor pe bazine hidrografice – contributie

Raport privind epurarea apelor uzate in judetul Dolj

Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

Planul hidrometriei de exploatare a folosintelor

Raport tehnic privind gospodarirea apelor subterane

Raport privind stadiul indeplinirii prevederilor programelor de etapizare

Sinteza cadastrala bazinala folosinte consumatoare

Obiective aparate :

– 55 localitati, din care 5 orase si 50 comune

– agenti economici : 47

– case si gospodarii : 976

– cai ferate : 1,05 km

– drumuri : 23,15 km

– terenuri agricole : 30 926 ha

Lucrari pentru combaterea inundatiilor

– aparari de maluri : 18,06 km

– regularizari albii : 223,37 km

– indiguiri : 248, 15 km

 

SISTEMUL DE MONITORING INTEGRAT AL APELOR

24 posturi hidrometrice

295 foraje hidrogeologice

15 posturi pluviometrice

124 sectiuni de control a calitatii apelor

din care :

Subsistemul ,, ape curgatoare de suprafata ” 19

Subsistemul ,, lacuri naturale si artificiale ” 6

Subsistemul ,,ape subterane freatice ” 64

Subsistemul ,,ape tranzitorii ” nu este cazul

Subsistemul ,,ape costiere ” nu este cazul

Subsistemul ,,ape uzate “- surse de poluare semnificactive: 34

CALITATEA PRINCIPALELOR CURSURI DE APA

BIROUL STATIA HIDROLOGICA CRAIOVA

Personal :

1 – studii superioare

7 – studii medii

12 – muncitori hidrometrii

Activitate :

• Controleaza si indruma statiile hidrometrice din judetul Dolj , executa masuratori de debite de apa, ridicari de profile topografice si ridicarea pantelor ;

• Intocmesc studii pentru debite lichide si solide pentru fiecare statie hidrometrica in parte ;

• Verifica si executa lucrarile primare la statiile hidrometrice ;

Cursul de apa

Sectiunea de control

Clasa de calitate

Racari II

Podari III

Malu Mare III

JIU

Zaval II

AMARA- Negoiesti IV

DIA Albesti IV

RASNIC Breasta II

Amonte Bailesti II

BALASAN

Aval

Bailesti III

Calafat II

Bechet II

DUNAREA

Oltenita II

ARGES Budesti IV

Cerat III

DESNATUI

Av.acumulare Fantinele II

4

• Prelucreaza datele primare pentru intocmirea anuarului hidrologic ;

• Participa la actiuni de flux informational zilnic si pe timpul viiturilor, valideaza datele primite din teren ;

BIROUL CONTABILITATE, COMERCIAL, APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV

Personal

• 2 cu studii superioare

• 5 cu studii medii

• 11 muncitori

Activitate

• tine evidenta contabila a unitatii;

• efectueaza punctaje cu furnizorii, clientii si debitorii, impreuna cu D.A. Jiu;

• efectueaza plata salariilor la personalul unitatii;

• efectueaza contractarea, derularea si receptionarea serviciilor specifice de godpodarire a apelor pentru unitatile repartizate, urmareste aplicarea si respectarea clauzelor contractuale;

• asigura aprovizionarea necesara bunei desfasurari a activitatii;

• primeste si asigura depozitarea corespunzatoare a valorilor materiale din gestiune;

• asigura primirea si distribuirea corespondentei la nivelul unitatii;

• asigura primirea personalului in relatiile de serviciu la conducere;

• asigura integritatea patrimoniului din cadrul S.G.A. Dolj si a Bazei de interventie si mentinerea conditiilor de igiena corespunzatoare ;

FORMATIA BARAJ – DRAGAJ ISALNITA

Personal :

– 1 cu studii superioare ( sef formatie )

– 15 muncitori la priza cu baraj

– 7 muncitori la draga NZ 12

– Priza cu baraj Isalnita este amplasata pe raul Jiu, la cca. 12 km amonte de municipiul Craiova. Lucrarea a fost data in functiune in anul 1964;

– Priza de apa asigura alimentarea cu apa de racire a termocentralelor Isalnita (33,33 mc/s) si Simnic (0,67 mc/s) , cu apa industriala a DOLJGHIM Craiova ( 4 mc/s ) si apa pentru Statia de tratare a apei

Craiova ( 1,15 mc/s );

– Barajul stavilar este compus din 6 deschideri curente si o deschidere de spalare, avind la coronament o lungime de 129,10 m, inaltimea maxima constructiva este de 18 m ( in frontul de retentie,intre cota talvegului si NNR adincimea apei in lac este de 6,5 m ) ; este incadrat in clasa a II-a de importanta, iar datorita riscului asociat al barajului RB = 0,367, se incadreaza la categoria de importanta B (baraj de importanta deosebita);

– Lacul de acumulare are un volum de 1,65 mil. mc si o suprafata de 180 ha;

FORMATIA DIGURI SI REGULARIZARI SCAESTI

Personal :

• 1 cu studii medii ( sef formatie )

• 8 muncitori

Patrimoniu :

• suprafata bazin : 885 kmp

• lungime cursuri de apa codificate : 228 km

• indiguiri : 35,24 km

• regularizari albie : 28,9 km

• aparari de mal : 1,085 km

• sediu formatie si cantoane : 1 + 1

5

Activitate :

• executa exploatarea, intretinerea, reparatii curente la lucrarile hidrotehnice din administrare, precum si intretinerea cursurilor de apa neamenajate;

• asigura intretinerea si gospodarirea sediului si cantoanelor de aparare impotriva inundatiilor de pe raza formatiei de lucru;

• asigura intretinerea axului cadastral din cadrul formatiei;

FORMATIA DIGURI SI REGULARIZARI ROBANESTI

Personal :

• 1 cu studii medii ( sef formatie )

• 9 muncitori

Patrimoniu :

• suprafata bazin : 1151 kmp

• lungime cursuri de apa codificate : 342 km

• indiguiri : 32,77 km

• regularizari albie : 26,45 km

• aparari de mal : 5,62 km

• sediu formatie si cantoane : 1

Activitate :

• executa exploatarea, intretinerea, reparatii curente la lucrarile hidrotehnice din administrare, precum si intretinerea cursurilor de apa neamenajate;

• asigura intretinerea si gospodarirea sediului si cantoanelor de aparare impotriva inundatiilor de pe raza formatiei de lucru;

• asigura intretinerea axului cadastral din cadrul formatiei;

FORMATIA DIGURI SI REGULARIZARI CRAIOVA

Personal :

• 1 cu studii medii ( sef formatie )

• 12 muncitori

Patrimoniu :

• suprafata bazin : 3725 kmp

• lungime cursuri de apa codificate : -336,5 km (inclusiv 31,5 km Fl. Dunarea )

• indiguiri : 83,04 km

• regularizari albie : 7,52 km

• aparari de mal : 11,36 km

• sediu formatie si cantoane : 1 + 3

• acumularea nepermanenta Prodila – volum pentru atenuarea viiturii = 0,5 milioane mc

Activitate :

• executa exploatarea, intretinerea, reparatii curente la lucrarile hidrotehnice din administrare, precum si intretinerea cursurilor de apa neamenajate;

• asigura intretinerea si gospodarirea sediului si cantoanelor de aparare impotriva inundatiilor de pe raza formatiei de lucru;

• asigura intretinerea axului cadastral din cadrul formatiei;

6

FORMATIA DIGURI SI REGULARIZARI GIURGITA

Personal :

• 1 cu studii medii ( sef formatie )

• 11 muncitori

Patrimoniu :

• suprafata bazin : 4143 kmp

• lungime cursuri de apa codificate : 398,5 km ( inclusiv 125,5 km Fl. Dunarea )

• indiguiri : 54 km

• regularizari albie : 85 km

• sediu formatie si cantoane : 1 + 1

• acumularea Caraula – V total = 2,2 mil. mc

Activitate :

• executa exploatarea, intretinerea, reparatii curente la lucrarile hidrotehnice din administrare, precum si intretinerea cursurilor de apa neamenajate;

• asigura intretinerea si gospodarirea sediului si cantoanelor de aparare impotriva inundatiilor de pe raza formatiei de lucru;

• asigura intretinerea axului cadastral din cadrul formatiei;

FORMATIA DIGURI SI REGULARIZARI BRABOVA

Personal :

• 1 cu studii medii ( sef formatie )

• 9 muncitori

Patrimoniu :

• suprafata bazin : 1932 kmp

• lungime cursuri de apa codificate : 490 km

• indiguiri : 43,1 km

• regularizari albie : 75,5 km

• sediu formatie si cantoane : 1

• acumularea Cornu – volum total = 2,5 mil. mc

Activitate :

• executa exploatarea, intretinerea, reparatii curente la lucrarile hidrotehnice din administrare, precum si intretinerea cursurilor de apa neamenajate;

• asigura intretinerea si gospodarirea sediului si cantoanelor de aparare impotriva inundatiilor de pe raza formatiei de lucru;

• asigura intretinerea axului cadastral din cadrul formatiei;

FORMATIA INTRETINERE, REPARATII, INTERVENTII CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

Personal :

• 1 cu studii medii ( sef formatie )

• 8 muncitori

Activitate :

• executa intretinerea si reparatii curente la lucrarile hidrotehnice din administrare;

• executa intretinerea si reparatii curente la sediile si cantoanele de aparare impotriva inundatiilor de pe raza formatiilor de lucru, sediul S.G.A. Dolj si Baza de reparatii ;

• asigura intretinerea axului cadastral ;

• executa intretinerea si reparatii curente la statiile hidrometrice si posturile pluviometrice ;

DESPRE NOI