Exploatare lucrări hidrotehnice

Administraţia Bazinală de Apă Jiu, cu sediul în Craiova, este sucursala bazinală a Administraţiei Naţionale “Apele Române” şi îşi desfăşoară activitatea în bazinul hidrografic Jiu şi sectorul de Dunăre cuprins între Baziaş şi Bechet ( km fluviali 1075 – 680), respectiv subbazinul hidrografic Teslui aferent teritoriului judeţului Dolj.

Administraţia Bazinală de Apă Jiu are în structura organizatorică 3 Sisteme de Gospodărirea Apelor, în judetele Dolj, Gorj şi Mehedinţi şi un Sistem Hidrotehnic Independent la Petroşani.

 

Lucrări hidrotehnice din administrare:
1. Acumulări
Isalniţa Amplasată pe râul JiuVtotal=2,0mil mc şi Vutil=1,4 mil. mc cu baraj din beton tip stăvilar; lungimea frontului barat =126m; 6 câmpuri deversoare de 16m echipate cu stăvile segment şi o deschidere de spălare de 10m.
Valea de Peşti Amplasată pe pârâul Valea de PeştiVtotal=5,3 mil. mc si Vutil=4,2 mil. mc cu baraj din anrocamente  şi ecran de etanşare din beton asfalticş Hbaraj=56m; lungime coronament 250m; latime coronament 6m.
Cornu Amplasată pe pârâul Baboia -Vtotal=2,61mil.mc şi Vutil=1,82 mil.mc cu baraj din pământ cu ecran de etanşare din dale de beton; Hbaraj =11m; lungimea la coronament 215m ; lăţime coronament 6m.
Caraula Amplasată pe pârâul Baboia Vtotal=2,2 mil.mc şi Vutil=1,18 mil.mc cu baraj din pământ cu ecran de etanşare din dale de beton; Hbaraj = 6m; lungimea la coronament 451m; latime coronament 6m.
Rovinari Acumulare nepermanentă amplasată pe râul JiuVatenuare=150mil.mc cu baraj din pământ cu nucleu de argilă, Hbaraj =14m; lungimea la coronament 4,6 km; latime coronament 6m.
Prodila Acumulare nepermanentă amplasată pe pârâul Prodila Vatenuare= 0,5 mil.mc cu

baraj din pământ cu ecran de etanşare din dale de beton; Hbaraj = 11m; lungimea la coronament 157m; lăţime coronament 5m.

                          2. Prize de apă
Rovinari Amplasată pe râul Jiu)Vtotal=0,55 mil. mc si Vutil =0,45 mil. mc cu baraj din beton tip stăvilar; lungimea frontului barat =114m; 5 câmpuri deversoare de 16m echipate cu stavile segment şi o deschidere de spălare de 6m
                                3. Derivaţii
Câmpul lui Neag -Ac. Valea de Peşti Amplasată pe  Jiul de Vest Qinstalat=0,45mc/s; priză cu baraj deversor; lungime conductă=6,7km

 

 

Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor
             1. Regularizări 518,42 km
           2. Îndiguiri 403,27 km
Obiective apărate -74.180 ha  teren
-179 localităţi
-122 obiective industriale
-5.937 case şi gospodării
-171 km căi ferate
-274 km drumuri

DESPRE NOI