Planurile bazinale de apărare împotriva inundațiilor

CONŢINUTUL PLANULUI BAZINAL
de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale,
întocmit de către Administrațiile Bazinale de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”


Art. 1. –
 Planul de apărare pe bazine hidrografice se constituie prin asamblarea planurilor judeţene de apărare privind sistemul informaţional şi de exploatare a construcţiilor hidrotehnice în condiţii de ape mari şi cuprinde:

 1. tabelul nominalcuprinzând conducerea Direcţiei de Ape şi membrii Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă, cu adresele şi telefoanele (fix si mobil) de la domiciliu;
 2. tabelul nominal cuprinzând componenţa comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi a Grupurilor de suport tehnic – din bazinul respectiv– mijloacele de telecomunicaţii şi telefoanele (fix si mobil) de la serviciu şi de la domiciliu ale membrilor acestora, astfel încât să se asigure în toate condiţiile comunicarea prognozelor şi avertizărilor la comitetele judeţene;
 3. tabelul cu mijloacele de comunicaţie existentela centrele operative ale Direcţiilor de Ape, Sistemelor de Gospodărire a Apelor, unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, SC HIDROELECTRICA SA, etc.;
 4. schema sinopticăa sistemului informaţional hidrometeorologic pe ansamblul bazinului hidrografic, cuprinzând unităţile meteorologice şi hidrologice din bazin, comitetele judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale şi obiectivele ce trebuie avertizate direct, precum şi legăturile cu Centrul operativ al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi cu Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, precum şi cu Direcţiile de Ape vecine şi organele de ape din ţările vecine;
 5. harta sistemului informaţional hidrometeorologic, întocmită la o scara de 1:200.000 sau 1:100.000, care cuprinde toate amenajările hidrotehnice ce pot produce inundaţii sau care au rol de apărare, amplasarea staţiilor şi posturilor hidrometrice şi pluviometrice;
 6. lista staţiilor hidrometrice din reţeaua naţională şi de exploatarepe fiecare curs de apă, din vârf de bazin până la vărsare, cu mărimile caracteristice de apărare aferente, înscrise în următoarea ordine: staţie avertizoare, urmată de staţiile locale avertizate cu indicarea obiectivelor pentru care au fost stabilite, corelaţia dintre acestea;
 7. reguli de exploatare coordonată pe timp de ape mari cu indicarea restricţiilor în exploatarea sistemelor hidrotehnice. Vor fi menţionate regulile de exploatare pe fiecare curs de apă, din vârful de bazin până la vărsare, sau până la frontieră, de la frontieră la vărsare, după caz (regulile de exploatare a acumulărilor permanente şi nepermanente existente pe cursul respectiv, indiferent de deţinător, inclusiv în situaţii de avarii, indicându-se mijloacele de alarmare existente la baraj şi în aval, reguli de exploatare la gheţuri). Se vor indica restricţiile în funcţionarea sistemelor de desecare pe timp de ape mari, zonele de inundare dirijată, precum şi funcţionarea derivaţiilor existente;
 8. extrase din regulamentele privind apărarea împotriva inundaţiilorproduse de cursuri de apă ce formează frontiera sau sunt întretăiate de aceasta, precum şi din regulamentele privind transmiterea datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice din zonele de frontieră;
 9. chei limnimetricepentru fiecare staţie hidrometrică, graficele de corelaţie dintre mărimile zonale şi locale de apărare;
 10. profiluri longitudinalepe cursurile de apă care să conţină linia talvegului, linia malurilor la debite medii, curbele suprafeţei libere a apei la probabilităţi caracteristice (1%, 5% şi 10%) cu poziţionarea posturilor hidrometrice şi a construcţiilor hidrometrice existente;
 11. lista cuprinzând obiectivele inundabile, cu indicarea cotelor de apărare locale şi zonale (tabelar);
 12. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
 13. planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare;

Art. 2. – Planurile de apărare pe bazine hidrografice se întocmesc de către Direcţiile de Ape, se verifică de către Administraţia Naţională „Apele Române” şi se aprobă de Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă.

DESPRE NOI