Despre noi

PREZENTAREA SISTEMULUI HIDROTEHNIC INDEPENDENT PETROȘANI

Sistemul Hidrotehnic Independent Petroşani, unitate aflată în subordinea Administraţiei Bazinale de Apa jiu – Craiova, reprezină autoritatea investită cu aplicarea strategiei naţionale în domeniul gospodăririi durabile a apelor în spaţiul hidrografic Jiu Superior.

Sistemul Hidrotehnic Independent Petroşani are ca principale obiective de activitate:

 • Gospodărirea durabilă a resurselor de apă;
 • Urmărirea respectării legislaţiei din domeniu gopodăririi apelor;
 • Cunoaşterea, conservarea şi protecţia resurselor de apă;
 • Apărarea împotriva inundaţiilor;
 • Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor de gospodărire a apelor;
 • Avertizarea utilizatorilor de apă şi a autorităţilor administraţiei publice locale despre pericolul producerii unor poluări accidentale a apelor;
 • Asigurarea dezvoltării unitare a infrastructurii în domeniul gospodăririi apelor, prin realizarea unor obiective de interes public naţional, constând în surse noi de apă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
 • Asigurarea serviciilor de gospodărire a apelor la nivelul solicitărilor;
 • Informarea publicului despre problemele apei şi ale protecţiei mediului. şi următoarele politici în domeniu :
 • DE GESTIONARE: cunoaşterea, utilizarea şi valorificarea raţională a serviciilor de gospodărire a apelor;
 • DE REABILITARE ŞI DEZVOLTARE a infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor

S.H.I. Petrosani are în administrare:

 • 23.158 km diguri de aparare
 • 27.032 km ziduri de sprijin
 • 28.397 km consolidari de mal
 • 47.784 km recalibrare albie
 • Acumularea Valea de Peşti
 • Priza de apă Câmpu lui Neag (Buta)

Suprafaţa totală aflată în administrare este de 1.062 km2 şi cuprinde răul Jiu (de la izvor si până la confluenţa cu Jiul de Est se numeşte Jiul de Vest sau Jiul Românesc) cu principalul său afluent Jiul de Est şi alţi 36 de afluenţi de ordinul 2, 3, 4 şi 5, însumănd o lungime totală de 426 km cursuri de apă codificate cadastral şi cursuri de apă neamenajate cu o lungime de 347,6 km.

DESPRE NOI