Materiale Utile

Versiunile preliminare ale Planurilor de Management al Riscului la Inundații (PMRI) reactualizate, realizate în cadrul proiectului RO-FLOODS, se află în  consultare publică!

Acestea sunt puse la dispoziția oricărei persoane interesate pe site-ul proiectului – www.inundatii.ro , accesând https://inundatii.ro/resurse/

Planurile sunt elaborate pentru perioada 2022-2027, la nivelul fiecărei Administrații Bazinale de Apă, precum și a Fluviului Dunărea (12 PMRI)