Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Administrației Naționale „Apele Române” este domnișoara Camelia Bărbuțu, Compartiment Comunicare și Relații cu Presa

Telefon: +40 251-426655