Invitații de participare la consultări

Versiunile preliminare ale Planurilor de Management al Riscului la Inundații (PMRI) reactualizate, realizate în cadrul proiectului RO-FLOODS, se află în  consultare publică!

Acestea sunt puse la dispoziția oricărei persoane interesate pe site-ul proiectului – www.inundatii.ro , accesând https://inundatii.ro/resurse/

Planurile sunt elaborate pentru perioada 2022-2027, la nivelul fiecărei Administrații Bazinale de Apă, precum și a Fluviului Dunărea (12 PMRI), pentru Ciclul II de implementare a Directivei Inundații și conțin combinații de măsuri structurale/nestructurale, măsuri verzi și de punere în siguranță a infrastructurii, bazate pe scenarii care iau în considerare impactul schimbărilor climatice și efectul acestora asupra reducerii riscului la inundații. De asemenea, măsurile au fost prioritizate pe baza analizei cost-beneficiu și analiză multicriterială, conform metodologiilor realizate în cadrul proiectului.

În procesul de reactualizare a Planurilor de management ale riscului la inundații, un rol deosebit de important îl au comentariile și observațiile primite din partea publicului și, în acest sens, este pusă la dispoziție adresa de e-mail: contact-directivainundatii@inundatii.ro.

Pentru mai multe informații accesați www.inundatii.ro