Situația incidentelor de integritate, măsuri adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat incidentul