27.06.2023

”Reabilitarea ecologica a râului Balasan în vederea atingerii obiectivelor de mediu”

 

Administraţia Naţională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Jiu anunță lansarea proiectului “Reabilitarea ecologică a râului Balasan în vederea atingerii obiectivelor de mediu”- Cod SMIS 2014+155834.

Proiectul este promovat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM),  în cadrul Axei prioritare 4,”Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul Specific 4.1“Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Beneficiarul proiectului “Reabilitarea ecologică a râului Balasan în vederea atingerii obiectivelor de mediu”este Administraţia Naţională “Apele Române” (A.N.A.R.) și Administraţia Bazinală de Apă JIU cu delegare de competențe.

Râul Balasan este situat în bazinul inferior al fluviului Dunarea, fiind un afluent de stânga al acestuia, reprezentativ pentru flora si fauna acvatică din zona de câmpie. Acest râu a fost supus intens procesului de regularizare, modificându-se semnificativ cursul natural.Cele doua corpuri de apă desemnate pentru acest râu (conform PMB Jiu 2016-2021) sunt corpuri de apă puternic modificate, principalul motiv fiind alterările hidro-morfologice ale râului, iar din punct de vedere calitativ, poluarea difuză cu nutrienţi din surse agricole.

Obiectivul de investiţii se va concentra pe cele două corpuri de apă ale râului Balasan, pe sectoare de râu situate exclusiv în afara ariilor protejate, respectiv: Balasan izvor – aval şi Balasan aval Băileşti – confluenţa Dunare.

Lucrările propuse sunt amplasate în intravilanul localităţilor Dobridor si Băilesti, pe aceste sectoare de râu fiind propuse renaturarea malurilor, precum şi refacerea patului albiei prin introducerea de material reprezentat în general din piatră, pietriş în albia regularizată. De asemenea, deoarece pe sectorul Covei – Catane s-au identificat în albia râului multe specii invazive cu efecte asupra biodiversităţii, pe acest sector s-a propus ecologizarea albiei prin măsuri adecvate de management al vegeţatiei acvatice. Pe acest sector s-au identificat 3 braţe moarte care sunt propuse pentru reconectare.

Valoarea contractului de finanţare este de 32.449.076,78 lei (85% Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% Bugetul de stat), data finalizării  fiind 31 decembrie 2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

 

Administraţia Naţională “Apele Române”

Administraţia Bazinală de Apă JIU

Bd. Nicolae Romanescu nr 54, Craiova, România. Cod poștal: 200738

Telefon / fax: +40 251426655 / +40 251427597

pagină web: jiu.rowater.ro

 

Compartimentul Relaţii Presă

Camelia Bărbuţu, purtător de cuvânt

Tel: 0748101873; 0741205031

E-mail: camelia.barbutu @rowater.ro

biroupresa.apejiu@gmail.com