Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) – Administrația Bazinală de Apă Jiu anunță lansarea proiectului „Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova” pentru  obiectul I – Punerea în siguranță a barajului Dumbrava – Rocșoreni, județul Mehedinți si obiectul II – Amenajare râu Jiu pentru mărirea gradului de siguranță a digurilor pe sectorul baraj Ișalnița – aval municipiul Craiova, județul Dolj.

În ceea ce privește Obiectul I – „Punerea în siguranță a barajului Dumbrava – Rocșoreni, județul Mehedinți”, zona de interes este poziționată în bazinul hidrografic Jiu, pe cursul pârâului Argetoaia, pe teritoriul administrativ al comunei Dumbrava, județul Mehedinți.

Pentru Obiectul II – „Amenajare râu Jiu pentru mărirea gradului de siguranță a digurilor pe sectorul baraj Ișalnița – aval Municipiul Craiova, județul Dolj”, zona de interes este reprezentată de digurile existente, care sunt amplasate pe malul stâng al râului Jiu (baraj Ișalnița – localitatea Podari) și mal drept (localitatea Leamna de Jos –  pod Bucovăț ), județul Dolj.

Proiectul a fost propus spre promovare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM),   în cadrul Axei prioritare 5, Domeniul Major de Intervenție 1 – „Protecția împotriva inundațiilor”, care vizează implementarea unui program de acțiuni privind prevenirea riscului, protejarea împotriva inundaţiilor şi reducerea riscurilor şi a efectelor inundaţiilor.

Obiectivul General consta în reducerea pagubelor potenţiale viitoare, asigurând o protecţie semnificativă a zonei analizate împotriva inundaţiilor la probabilitatea de 0,2% pentru municipiul Craiova şi 1% pentru localităţile aval de acumularea Dumbrava- Rocşoreni şi localităţile aval de barajul Işalniţa.

Valoarea totală a proiectului este de 149.112.753,71 lei (85% Fondul de coeziune si 15% Bugetul de stat), data finalizării  fiind 31 decembrie 2023.