Consolidăm diguri, protejăm cetățenii, prevenim pagubele!

Administrația Națională Apele Române, prin Administrația Bazinală de Apă Jiu, implementează proiectul “Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova”, co-finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.1. – Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea pagubelor potențiale viitoare, asigurând o protecție semnificativă a zonei analizate împotriva inundațiilor la probabilitatea de 0,2% pentru municipiul Craiova și 1% pentru localitățile aval de acumularea Dumbrava – Rocșoreni și localitățile aval de barajul Ișalnița.

Până în prezent, în cadrul proiectului s-au realizat o serie de lucrări:

Obiect I: Punerea în siguranță a barajului Dumbrava – Rocșoreni, județul Mehedinți

Fizic au fost executate în teren până la începutul lunii septembrie: Grindă reazem pereu – 95%; Voal impermeabilizare – 100%; Conducta golire de fund + camine – 35%; Pod peste deversor – 40%; Taluz aval baraj – 100%; Canal evacuator descărcător – 30%; Impermeabilizare baraj pereu beton amonte – 20%.

Obiect II: Amenajarea râu Jiu pentru mărirea gradului de siguranță a digurilor pe sectorul baraj Ișalnița – aval municipiul Craiova, județul Dolj

Digurile de apărare sunt amplasate pe malurile stâng și drept ale râului Jiu, pe sectorul cuprins între barajul Ișalnița și localitatea Podari (aval municipiul Craiova), județul Dolj.

  • Mal stâng – sectorul baraj Ișalnița – aval Municipiul Craiova – supraînălțare diguri (confluență Amaradia – Mofleni – Podari). Printre lucrările realizate, la acest obiect, se numără: amenajarea terenului, curățare ampriză amplasament lucrări; încărcarea și descărcarea materialului curățat și transportul materialului lemnos pe o lungime de aproximativ 10,8 km; trasarea lucrărilor s-a facut în proporție de 90%; excavații strat vegetal s-au executat în proporție de 72%; transportul materialului excavat din carieră s-a executat în proportie de 52%; săpătura stratului vegetal din carieră s-a executat în proporție de 50%; săpătură/procurare material umpluturi s-a executat în proportie de 52%; umpluturile în corpul digului sunt realizate în procent 52%, finisarea taluzelor 32%; transport vegetal 2 km s-a realizat 49 %; lucrări pregătitoare pentru folosirea gropii de împrumut s-a realizat în proporție de 51%; drumul tehnologic s-a realizat în proporție de 85% și rampele de access s-au realizat în proporție de 85%.
  • Mal drept – supraînălțare diguri existente pe sectorul (1) baraj Ișalnița – amonte confluență pârâu Tejacu (840 m) și a digurilor existente pe sectorul (2) aval confluență pârâu Tejacu – aval Municipiul Craiova (702 m). De la demararea lucrărilor au fost efectuate următoarele lucrări: amenajarea terenului, curățare ampriză amplasament lucrări, încărcare și descărcare material curățat și transport material lemnos pe o lungime de aproximativ 1.5 km; trasarea lucrărilor în proporție de 100%; excavații strat vegetal 90%; transport material excavat din carieră pentru umpluturi realizat în proporție de 50%; săpătură/procurare material pentru diguri în procent de 50%; transport material vegetal 90%; umpluturi în corpul digului realizate în procent de 50%; finisare taluze 50%. Drumul tehnologic și rampele de acces s-au realizat în proporție de 100%.

Valoarea totală a proiectului este de 149 112 753,71 lei, din care Contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune este de 126 273 791,81 lei și 22 283 610,30 lei, de la Bugetul de Stat. Durata de implementare a proiectului este de 64 de luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.

Comunicat de Presă

Data: 10.08.2023

Compartimentul Relaţii Presă

Camelia Bărbuţu, purtător de cuvânt

Tel: 0748101873; 0741205031

E-mail: camelia.barbutu@jiu.rowater.ro

biroupresa.apejiu@gmail.com