Buletin hidrogeologic – Prognoza pentru luna februarie

💦Buletin hidrogeologic💦
💧Prognoza pentru luna februarie💧
🔵Câmpia Română, Piemontul și Subcarpații Getici
✔În luna februarie, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse în bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendință de creștere în aproape jumătate din numărul forajelor de observație situate în zona Piemontului Getic și în depresiunile din Subcarpații Getici, precum și în luncile râurilor principale în câmpiile llfov, Otopeni, Snagov, Titu, Urziceni, Gherqhița, și Viziru.
✔ În aproximativ 43% dintre punctele de monitorizare, se apreciază că nivelurile piezometrice nu vor avea fluctuații semnificative, iar pe alocuri, în câmpiile Băilești, Leu-Rotunda, lminog, Otopeni, Râmnic, Sărata, se pot produce ușoare scăderi.
🔵Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului
✔ Nivelurile piezometirce ale apelor subterane freatice se vor caracteriza printr-o tendință generală de de creștere în aproximativ 78% din totalul forajelor de observație.
↔️Pe alocuri, în câmpiile Miersig, Arad, Nădlac, Aranca, Sinersig, Vinga, precum și în depresiunile Baia Mare și Făget, în aproximativ 22% din totalul punctelor de monitorizare, nivelurile pot avea o tendință de staționaritate.
🔵Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali
✔ Nivelurile piezometrice se vor caracteriza printr-o tendință generală de staționaritate în aproximativ 47% din punctele monitorizate. Pe alocuri, în depresiunile Câmpia Turzii, Făgăraș, Prejmer, Sibiu și în culoarele râurilor lza, Someșul Mare și Mic, Aiud, Târnava Mare și Mică, în aproximativ 34% dintre forajele aflate în observație, nivelurile pot fi crescătoare.
🔵Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură
✔Nivelurile piezometrice vor manfiesta o tendință de staționaritate, în aproape 78% dintre forajele de observație. Pe alocuri, în culoarele râurilor Roman-Adjud, Bârlad și Prut și în depresiunile Cașin Bistrița-Cracău și Huși, se apreciază că nivelurile acviferelor vor avea o tendință crescătoare.
🔵Podișul Dobrogei
✔În Podișul Dobrogei și în zona deltaică, se apreciază că nivelurile apelor subterane de mică adâncime își vor menține tendința de ușoară creștere, în podișurile Casimcea. În restul arealului, este posibil ca variațiile de nivel să fie nesemnificative.